رسیدگی به شکایات و انتقادها

کاربر گرامی در صورتیکه از مجموعه فروشگاه جلبک، کالای خاص و یا یکی از پرسنل آن شکایتی دارید می توانید شکایت خود را توسط فرم زیر برای ما ارسال نمایید. محتوای ارسالی فرم ثبت شکایت مستقیما به دست مدیر مجموعه می رسد و مطمئن باشید در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهد شد.